Wizyta Przewodniczącego Komitetu Naukoznawstwa PAN w CZN


13 kwietnia 2018 r. CZN odwiedził prof. Paweł Kawalec – przewodniczący Komitetu Naukoznawstwa PAN (drugi z prawej). Tematem rozmowy z pracownikami CZN był udział nowych technologii edukacyjnych w rozwoju nauki. 

Dodajmy, że wśród członków KN (Komitetu Naukoznawstwa PAN) są przedstawiciele UJ: prof. Ewa Okoń-Horodyńska – zastępca przewodniczącego KN, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek – członek Prezydium KN, prof. Jarosław Górniak (przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki), prof. Andrzej Pilc oraz dr Jacek Urbaniec – sekretarz naukowy KN. Do zamieszczania dokumentów, do komunikacji i dyskusji pomiędzy członkami KN jest wykorzystywana jedna z platform UJ – Smok.

Centrum Zdalnego Nauczania UJ to jednostka pozawydziałowa zajmująca się promocją zdalnego nauczania akademickiego, tworzeniem serwisów internetowych, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.