Transmisja na żywo do Internetu


Pracownicy CZN przeprowadzili pomyślnie transmisję na żywo do Internetu z debat środowiska akademickiego nad projektem nowego Statutu UJ. Debaty te odbyły się w Auli Auditorium Maximum 22 i 30 stycznia br. Wykorzystaliśmy w tym celu zakupiony w początkach stycznia tricaster (mobilne urządzenie do streamingu), a transmisja obywała się za pośrednictwem YouTube Live. Pracownicy UJ, którzy korzystali z transmisji, podkreślali płynność transmisji oraz dobrą jakość dźwięku i obrazu.

Centrum Zdalnego Nauczania UJ to jednostka pozawydziałowa zajmująca się promocją zdalnego nauczania akademickiego, tworzeniem serwisów internetowych, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.