Wideohabilitacje


< Powrót

Uwaga

Przynajmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wideohabilitacji (w przypadku gdy organizatorem wideohabilitacji jest inny uniwersytet 1 tydzień przed planowanym terminem wideohabilitacji) Sekretarz Komisji Habilitacyjnej wypełnia
formularz zgłoszeniowy

 

Dzięki systemowi wideokonferencyjnemu można przeprowadzić posiedzenia komisji habilitacyjnych bez konieczności podróży na miejsce spotkania komisji. Uczestnicy mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanego pomieszczenia w Centrum Zdalnego Nauczania i połączyć się zdalnie z resztą komisji.

Do wideospotkań przeważnie jest wykorzystywana ogólnopolska akademicka sieć Pionier.

Jeśli wśród recenzentów habilitacji są osoby bez dostępu do terminali wideokonferencyjnych, dzięki serwerom wideokonferencyjnym UJ jest możliwość zorganizowania wideospotkania także dla tych recenzentów. Wystarczy w tym celu zainstalować na swoim laptopie (komputerze) dedykowane oprogramowanie Cisco Jabber (w uzgodnieniu z CZN).

Procedury dostępu do punktu wideohabilitacyjnego w CZN

Pracownicy UJ, którzy mają uczestniczyć w wideohabilitacji, mają do wyboru punkt wideokonferencyjny w ACK „Cyfronecie” (ul. Nawojki) lub w CZN (Rynek Główny 8, I p.).

Przypadek, gdy organizatorem wideohabilitacji jest inny uniwersytet
Przypadek, gdy organizatorem wideohabilitacji jest UJ

 

< Powrót