Innowacje w dydaktyce


Senacka Komisja ds. Nauczania, wzorując się na Education Innovation Working Group uniwersytetów Grupy Coimbra, podjęła (5 maja 2018 r.) decyzję o gromadzeniu informacji o zajęciach w UJ – innowacyjnych nie tylko z technologicznego punktu widzenia!
Przykłady ciekawych inicjatyw dydaktycznych na wydziałach będą zgłaszać Prodziekani ds. dydaktycznych.

Procedura zgłaszania ciekawych inicjatyw dydaktycznych w UJ

1. Prodziekani ds. dydaktycznych zgłaszają 1-2 ciekawe inicjatywy dydaktyczne (w ramach kursów ujętych programem studiów) na swoim wydziale. Również Samorząd Studencki UJ może zgłaszać ciekawe inicjatywy dydaktyczne na podobnych zasadach jak prodziekani.

2. Pracownicy CZN kontaktują się z nauczycielami dydaktycznymi wskazanymi przez prodziekanów, aby uzyskać więcej informacji o zgłaszanej inicjatywie dydaktycznej.

3. Prorektor UJ ds. dydaktyki spotyka się z autorami ciekawych inicjatyw dydaktycznych podczas jednodniowych warsztatów, otwartych dla publiczności. Na każdą prezentację ciekawej inicjatywy dydaktycznej przeznacza się nie więcej niż kwadrans (wraz z dyskusją).

4. CZN tworzy, stopniowo, mini portal – profesjonalną bazę ciekawych inicjatyw dydaktycznych w UJ, wzbogaconą o materiały graficzne, zdjęcia i filmy. Mini portal ma też angielską wersję językową.

Do pobrania: Procedura zgłaszania ciekawych inicjatyw dydaktycznych