Ciekawa inicjatywa dydaktyczna przy wykorzystaniu systemu wideokonferencyjnego


Aby osoby zainteresowane studiami na nowo otwieranej specjalności Logopedia na Wydziale Polonistyki UJ mogły, przed podjęciem decyzji, zobaczyć, jak będą prowadzone zajęcia, dr hab. Robert Dębski przeprowadził zajęcia pokazowe (w oparciu o metodę problemową nauczania).

Zajęcia te odbyły się w Sali Konferencyjnej (Portretowej) w Auditorium Maximum, która jest wyposażona w system wideokonferencyjny CISCO TelePresence i transmitowane do internetu (a także automatycznie nagrywane).Kandydatom i innym osobom zainteresowanym rozesłano wcześniej link do YouTube’a, gdzie była przeprowadzona transmisja na żywo.

Centrum Zdalnego Nauczania UJ to jednostka pozawydziałowa zajmująca się promocją zdalnego nauczania akademickiego, tworzeniem serwisów internetowych, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.