CZN w Kazachstanie


Kończy się projekt UE „SusDev”, poświęcony zrównoważonemu rozwojowi.  Bierze w nim udział  kilka wiodących uczelni z Europy, m.in. Uniwersytetu w Wageningen w Holandii, oraz kilkanaście wyższych uczelni z Rosji i Kazachstanu. Liderem projektu „SusDev” jest SGGW w Warszawie, a aktywnie uczestniczy w projekcie Wydział Chemii UJ.

Poproszono nas, Centrum Zdalnego Nauczania, o opracowanie koncepcji kompleksowej platformy do komunikacji partnerów po zakończeniu projektu oraz do zamieszczenia na niej e-materiałów edukacyjnych przygotowanych w ramach projektu. Przedstawiciel CZN uczestniczył w ostatnim spotkaniu projektowym, które odbyło się w Uniwersytecie Rolniczym w dawnej stolicy Kazachstanu – Ałmaty.
 
Uniwersytet Rolniczy w Ałmaty
Rozpoczęcie roku akademickiego:
 
Morze Kaspijskie

Ciekawa praca w CZN


Konkurs na stanowisko administracyjne w Centrum Zdalnego Nauczania UJ

Wymagane:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć zdobywania nowych umiejętności,
 • zainteresowanie nauczaniem zdalnym i innymi innowacjami dydaktycznymi,
 • czynna znajomość języka angielskiego,
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (warsztatów, zajęć dydaktycznych).

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność nagrywania i montażu wideo,
 • znajomość zaawansowanych programów do obróbki grafiki,
 • wyczucie estetyczne, umiejętności projektowania graficznego, umiejętność poprawnego wykonywania zdjęć,
 • znajomość technologii internetowych (HTML, CSS, JavaScript, PHP).

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, skanów dokumentów poświadczających wykształcenie, skanu podpisanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: czn@uj.edu.pl (temat wiadomości: Oferta pracy CZN). Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 21 sierpnia 2019 r. (włącznie).

 

Centrum Zdalnego Nauczania zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z kandydatami wybranymi do drugiego etapu rekrutacji oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska tylko wybranego kandydata.

Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę.

 

Ogłoszenie na stronie BIP UJ

 

 

Międzynarodowe seminarium „On Students Engagement”


Pod koniec marca 2019 r. na Uniwersytecie w Granadzie odbyło się spotkanie Education Innovation Working Group uniwersytetów Grupy Coimbra, połączone z międzynarodowym seminarium „On Students Engagement”. UJ reprezentował na tym spotkaniu dr Jacek Urbaniec (kierownik CZN). Przedstawił on podczas seminarium, jako przykład dobrej praktyki, tworzenie przez studentów i nauczycieli akademickich bazy pytań egzaminacyjnych, przy wykorzystaniu platform zdalnego nauczania. Kilka uniwersytetów, m.in. Uniwersytet w Louvain, zamierza pójść w nasze ślady.

Wizyta gości z Rosji i Kazachstanu


22 marca 2019 r. odwiedzili nas pracownicy wyższych uczelni Wiednia, Dublina, Moskwy i kilku uczelni z Kazachstanu. Uczestniczą oni w międzynarodowym projekcie, którego częścią jest nauczanie zdalne. Nasi goście szczególnie interesowali się systemem wideokonferencyjnym UJ, transmisjami na żywo do Internetu przy użyciu tricastera (mobilnego sprzętu wideokonferencyjnego), a także tworzeniem multimedialnych materiałów dydaktycznych przez pracowników UJ.