Platformy zdalnego nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego


Pegaz

Główna platforma przeznaczona dla studentów. Zawiera kursy dla każdej grupy utworzonej w systemie USOS

PRZEJDŹ DO PLATFORMY

Otwarte zasoby edukacyjne „Uniwersytet Jagielloński bez Granic”

Platforma otwartych zasobów edukacyjnych (OER – Open Educational Resources)

WIĘCEJ O PLATFORMIE
PRZEJDŹ DO PLATFORMY

Jaszczur

Platforma przeznaczona do szkoleń dla pracowników (np. szkolenia BHP)

PRZEJDŹ DO PLATFORMY

Smok

Platforma zawierająca kursy testowe, pozwalająca prowadzącym na swobodne ekperymentowanie zanim kurs zostanie przeniesiony na platformę Pegaz

PRZEJDŹ DO PLATFORMY

DARe-Learning

Kurs e-learningowy skierowany do nauczycieli akademickich, pragnących podnosić swoje kwalifikacje w zakresie wspierania studentów niepełnosprawnych.

PRZEJDŹ DO STRONY PROJEKTU

Wszystkie platformy działają według jednego standardu (oprogramowanie typu Moodle) i umożliwiają swobodne przenoszenie materiałów miedzy nimi.