Pierwsze seminarium Metodyki Zdalnego Nauczania


.

Dnia 18 października 2016 r. odbyło się pierwsze w tym roku akademickim seminarium Metodyki Zdalnego Nauczania. Poświęcone było zagadnieniu ostatnim zmianom w prawie autorskim i konsekwencjom tych zmian dla nauczycieli akademickich zamieszczających e-materiały w Internecie.

Gościem spotkania była Pani Rektor Dorota Malec, a wprowadzenie do dyskusji wygłosi Michał Olszowski, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w UJ.

IMG_0101_1000

Centrum Zdalnego Nauczania UJ to jednostka pozawydziałowa zajmująca się promocją zdalnego nauczania akademickiego, tworzeniem serwisów internetowych, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.