Przejdź do katalogu publikacji >>

Katalog


        
 
Tytuł:
Autor:
Rok:
Kategoria:
Tom:
Plik:
Imię autora:
Nazwisko autora:

Found records: 10/435 (Reset filters)
  O logocentryzmie, czyli wstęp do zrozumienia filozofii Jacques’a Derridy
  Aleksander Kopka
  2012
  Nauki Humanistyczne
  Nr 5 (2/2012)
  PDF document Aleksander Kopka - O logocentryzmie, czyli wstęp do zrozumienia filozofii Jacquesa Derridy.pdf
More   
 

  Psychoterapie postmodernistyczne. Terapia narracyjna i terapia nastawiona na współpracę jako przykład zmiany paradygmatu
  Anna Borawska
  2012
  Nauki Humanistyczne
  Nr 5 (2/2012)
  PDF document Anna Borawska - Psychoterapie postmodernistyczne. Terapia narracyjna i terapia nastawiona na współpracę jako przykład zmiany paradygmatu.pdf
More   
 

  How a Goy Becomes a Jew: A Curious Case of Malamud’s Hero in Search for Identity
  Anna Gawlikowska
  2012
  Nauki Humanistyczne
  Nr 5 (2/2012)
  PDF document Anna Gawlikowska - How a Boy Becomes a Jew. A Curious Case of Malamuds Hero in Search for Identity.pdf
More   
 

  Prawda i pewność w Heideggerowskiej analityce jestestwa
  Artur Jewuła
  2012
  Nauki Humanistyczne
  Nr 5 (2/2012)
  PDF document Artur Jewuła - Prawda i pewność w Heideggerowskiej analityce jestestwa.pdf
More   
 

  Normalizacja języka bułgarskiego na przykładzie rękopisu konstytucji Księstwa Bułgarii z 1879 roku (wybrane problemy)
  Bartłomiej Rusin
  2012
  Nauki Humanistyczne
  Nr 5 (2/2012)
  PDF document Bartłomiej Rusin - Normalizacja języka bułgarskiego na przykładzie rękopisu konstytucji Księstwa Bułgarii z 1879 roku..pdf
More   
 

  Gdzie jest kurator? – zmieniająca się rola, znaczenie i metody pracy
  Katarzyna Maniak
  2012
  Nauki Humanistyczne
  Nr 5 (2/2012)
  PDF document Katarzyna Maniak - Gdzie jest kurator - zmieniająca się rola, znaczenie i metody pracy.pdf
More   
 

  Poetycka czasoprzestrzeń w Słojach zadrzewnych Tymoteusza Karpowicza
  Luiza Stachura
  2012
  Nauki Humanistyczne
  Nr 5 (2/2012)
  PDF document Luiza Stachura - Poetycka czasoprzestrzeń w Słojach zadrzewnych Tymoteusza Karpowicza.pdf
More   
 

  Granice emancypacji widza
  Magdalena Marciniak
  2012
  Nauki Humanistyczne
  Nr 5 (2/2012)
  PDF document Magdalena Marciniak - Granice emancypacji widza.pdf
More   
 

  Arystoteles i jego światopogląd? Czyli komentarz do przekładu książki Franza Brentano Aristoteles und seine weltanschaung (Arystoteles i jego światopogląd)
  Sonia Kamińska
  2012
  Nauki Humanistyczne
  Nr 5 (2/2012)
  PDF document Sonia Kamińska - Arystoteles i jego światopogląd. Czyli komentarz do przekładu książki Franza Brentano Aristoteles und seine Weltanschaung.pdf
More   
 

  „Pisarz jest swoim bohaterem”– o prawie do autobiograficznego odczytywania powieści İnci Aral
  Sylwia Filipowska
  2012
  Nauki Humanistyczne
  Nr 5 (2/2012)
  PDF document Sylwia Filipowska - Pisarz jest swoim bohaterem - o prawie do autobiograficznego odczytywania powieści Inci Aral.pdf
More