Przejdź do katalogu publikacji >>

Katalog


        
 
Tytuł:
Autor:
Rok:
Kategoria:
Tom:
Plik:
Imię autora:
Nazwisko autora:

Found records: 8/435 (Reset filters)
  „NIESKOŃCZONA JEST ROLA DŹWIGACZA SENSU”. O ZNACZENIU RU- CHU W TWÓRCZOŚCI BRUNONA SCHULZA
  Monika Bednarczyk
  2012
  Nauki Humanistyczne
  4 (1/2012)
  PDF document Monika Bednarczyk - Nieskończona jest rola dźwigacza sensu. O znaczeniu ruchu w twórczości Brunona Schulza.pdf
More   
 

  NOWOŻYTNE I WSPÓŁCZESNE SPOJRZENIE NA INDYWIDUALIZM – PRZE- GLĄD WYBRANYCH KONCEPCJI
  Anna Markwart
  2012
  Nauki Humanistyczne
  4 (1/2012)
  PDF document Anna Markwart - Nowożytne i współczesne spojrzenie na indywidualizm.pdf
More   
 

  LITERATURA JAKO EGZEMPLIFIKACJA KATEGORII KULTUROWYCH – ŻYDOWSKIE KORZENIE RUMUŃSKIEJ AWANGARDY LITERACKIEJ
  Olga Bartosiewicz
  2012
  Nauki Humanistyczne
  4 (1/2012)
  PDF document Olga Bartosiewicz - Literatura jako egzemplifikacja kategorii kulturowych - żydowskie korzenie rumuńskiej awangardy literackiej.pdf
More   
 

  MICKIEWICZOWSKI PROJEKT KULTURY SŁOWIAŃSKIEJ. ZARYS PRO- BLEMATYKI DYSKURSU KULTUROZNAWCZEGO W PRELEKCJACH PARY- SKICH
  Damian Kubik
  2012
  Nauki Humanistyczne
  4 (1/2012)
  PDF document Damian Kubik - Mickiewiczowski projekt kultury słowiańskiej. Zarys problematyki dyskursu kulturoznawczego w prelekcjach paryskich.pdf
More   
 

  ARTETERAPIA – POZNANIE I WYRAŻANIE SIEBIE
  Agata Linek
  2012
  Nauki Humanistyczne
  4 (1/2012)
  PDF document Agata Linek - Arteterapia - poznanie i wyrażanie siebie.pdf
More   
 

  O MALARSKOŚCI W FILMACH WILHELMA SASNALA W KONTEKŚCIE FILOZOFII GILLES’A DELEUZE’A
  Bogumiła Śniegocka
  2012
  Nauki Humanistyczne
  4 (1/2012)
  PDF document Bogumiła Śniegocka - O malarskości w filmach Wilhelma Sasnala w kontekście filozofii Gillesa Deleuzea.pdf
More   
 

  NIEZAMIERZONY SKANDAL, NIEŚWIADOMA TRANSGRESJA: JAK ZIGOMAR STWORZYŁ JAPOŃSKI SYSTEM CENZURY FILMOWEJ
  Dawid Głownia
  2012
  Nauki Humanistyczne
  4 (1/2012)
  PDF document Dawid Głownia - Niezamierzony skandal, nieświadoma transgresja. Jak Zigomar stworzył japoński system cenzury filmowej.pdf
More   
 

  NOWA DROGA ATEIZMU WEDŁUG ANDRÉ COMTE’A-SPONVILLE’A
  LUIZA KULA
  2012
  Nauki Humanistyczne
  Nr 4 (1/2012)
  PDF document 2. Kula, Nowa droga ateizmu .pdf
More