Przejdź do katalogu publikacji >>

Katalog


        
 
Tytuł:
Autor:
Rok:
Kategoria:
Tom:
Plik:
Imię autora:
Nazwisko autora:

Found records: 7/435 (Reset filters)
  Drakoncjusz, Luksoriusz, Florentinus i Feliks: głosy wandalskiej Kartaginy. Stosunek poetów łacińskich do barbarzyńskiej władzy
  Natalia Cichoń
  2016
  Nauki Humanistyczne
  Nr 12 (1/2016)
  PDF document 1_Cichon_7_(22).pdf
More   
 

  Obrzędowość wybranych świąt wiosennych w tradycji polskiej i rosyjskiej
  Aleksandra Cybulska
  2016
  Nauki Humanistyczne
  Nr 12 (1/2016)
  PDF document 2_Cybulska_23_34.pdf
More   
 

  Jeden kraj – wiele twarzy. Współczesne problemy Federacji Rosyjskiej na przykładzie wybranych reportaży Barbary Włodarczyk ze zbioru "Nie ma jednej Rosji"
  Joanna Gościńska
  2016
  Nauki Humanistyczne
  Nr 12 (1/2016)
  PDF document 3_Goscinska_35_(58).pdf
More   
 

  O sztuce krytycznoliterackiej młodego Adama Mickiewicza
  Dominika Dymek
  2016
  Nauki Humanistyczne
  Nr 12 (1/2016)
  PDF document 4_Dymek_59_(78).pdf
More   
 

  Skandalista Shuji Terayama – pomiędzy postulatami a odbiorem sztuki mistrza japońskiej awangardy
  Agnieszka Kiejziewicz
  2016
  Nauki Humanistyczne
  Nr 12 (1/2016)
  PDF document 5_Kiezjewicz_79_(96).pdf
More   
 

  Temporal Layers in the Attic. The Anthropological Essay about Domestic ‘Other’ Spaces, Things and Family Memories
  Marta Raczyńska
  2016
  Nauki Humanistyczne
  Nr 12 (1/2016)
  PDF document 6_Raczynska_97_108.pdf
More   
 

  Stereotypowe wyobrażenia dziecka jako toposu empatycznego w dyskursie medialnym na temat ludobójstwa w Rwandzie na łamach „Gazety Wyborczej” w latach 1990–2016. Wnioski z badań jakościowych
  Anna Modzelewska
  2016
  Nauki Humanistyczne
  Nr 12 (1/2016)
  PDF document 7_Modzelewska_109_(124).pdf
More