Przejdź do katalogu publikacji >>

Katalog


        
 
Tytuł:
Autor:
Rok:
Kategoria:
Tom:
Plik:
Imię autora:
Nazwisko autora:

Found records: 9/435 (Reset filters)
  MIĘDZY ESENCJĄ A EGZYSTENCJĄ W MYŚLI FILOZOFICZNEJ PAULA TILLICHA
  Maciej Bogdalczyk
  2011
  Nauki Humanistyczne
  Nr zwykły 3 (2/2011)
  PDF document Maciej Bogdalczyk - Między esencją a egzystencją w myśli filozoficznej Paula Tillicha.pdf
More   
 

  „POWABNY WDZIĘK CIAŁ” A KREACJA NOWEJ SZTUKI RELIGIJNEJ W EPO- CE WIELKIEJ REFORMY TRYDENCKIEJ
  Michał Hankus
  2011
  Nauki Humanistyczne
  Nr zwykły 3 (2/2011)
  PDF document Michał Hankus - Powabny wdzięk ciał a reakcja nowej sztuki religijnej w epoce wielkiej reformy trydenckiej.pdf
More   
 

  TOŻSAMOŚĆ PIĘKNA I DOBRA W MYŚLI HENRYKA ELZENBERGA
  Mateusz Soliński
  2011
  Nauki Humanistyczne
  Nr zwykły 3 (2/2011)
  PDF document Mateusz Soliński - Tożsamość piękna i dobra w myśli Henryka Elzenberga.pdf
More   
 

  O JEANA PAULA SARTRE’A PROJEKCIE CZŁOWIEKA W SYTUACJI
  Mikołaj Lewicki
  2011
  Nauki Humanistyczne
  Nr zwykły 3 (2/2011)
  PDF document Mikołaj Lewicki - O Jeana Paula Sartrea projekcie człowieka w sytuacji.pdf
More   
 

  DEMOCRITUS JUNIOR – RECENZJA KSIĄŻKI ROBERTA BURTONA RELI- GIJNA MELANCHOLIA
  Paulina Tendera
  2011
  Nauki Humanistyczne
  Nr zwykły 3 (2/2011)
  PDF document Paulina Tendera - Democritus Junior - recenzja książki Roberta Burtona Religijna melancholia.pdf
More   
 

  TO NIE JEST KSIĄŻKA ROMANTYCZNA – RECENZJA KSIĄŻKI JACKA FIL- KA ŻYCIE, ETYKA, INNI. SCHERZA I ESEJE FILOZOFICZNE
  Tomasz Mirecki
  2011
  Nauki Humanistyczne
  Nr zwykły 3 (2/2011)
  PDF document Tomasz Mirecki - To nie jest książka romantyczna - recenzja książki Jacka Filka Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzne.pdf
More   
 

  JĘZYK SZTUKI I MUZYKI – SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „THE LAN- GUAGE OF ART AND MUSIC: A THREE PIECE PUZZLE – THE RELATION- SHIP BETWEEN CULTURE, INTERNATIONAL RELATIONS AND GLOBALI- ZATION
  Paulina Tendera
  2011
  Nauki Humanistyczne
  Nr zwykły 3 (2/2011)
  PDF document Paulina Tendera - Języka sztuki i muzyki - sprawozdanie z konferencji.pdf
More   
 

  RECENZJA KSIĄŻKI ROZUMIENIE WARTOŚCI W KULTURACH WSCHODU
  Iwona Maria Malec
  2011
  Nauki Humanistyczne
  Nr zwykły 3 (2/2011)
  PDF document Iwona Maria Malec - Recenzja książki Rozumienie wartości w kulturach Wschodu.pdf
More   
 

  „KRYZYS CZY PRZEMIANA? POSTACIE «KOŃCA SZTUKI» WE WSPÓŁCZES- NEJ MYŚLI FILOZOFICZNEJ”
  Paulina Tendera
  2011
  Nauki Humanistyczne
  Nr zwykły 3 (2/2011)
  PDF document Paulina Tendera - Kryzys czy przemiana. Postacie końca sztuki we współczesnej myśli filozoficznej - sprawozdanie z konferencji.pdf
More