Podręcznik: PowerPoint i Impress

Podstawy pracy z programami

Tło

Tło slajdu może stanowić jednolite wypełnienie kolorem, gradientem, deseniem lub obrazkiem.

PowerPoint

W PowerPoincie zmiany tła dokonuje się w menu Format >> Tło. Pojawia się okno dialogowe, które pozwala zastosować wybór tła do bieżącego slajdu (Zastosuj) lub całej prezentacji (Zastosuj do wszystkich). Dalszy wybór efektów możliwy jest po rozwinięciu umieszczonej na okienku listy.

Okno dialogowe Tło

Po kliknięciu Więcej kolorów pojawi się paleta barw, umożliwiająca wybór koloru jednolitego wypełnienia. Dalsze możliwości otwierają się po kliknięciu Efekty wypełnienia.

Okno dialogowe Efekty wypełnienia, zakładka Obraz

Efekty wypełnienia pozwalają na umieszczenie jako tła Gradientu, Tekstury, Deseniu i Obrazu.

Gradienty można wybrać z szablonu (Ustawienia wstępne), bądź stworzyć własne, wybierając Kolory, Warianty, Style cieniowania i Przezroczystość.

Tekstury wybiera się z szablonu lub wczytuje z pliku (Inna tekstura).

Deseń wybiera się z szablonu, po czym można ustawić kolory Pierwszego planu i Tła.

Obraz wczytuje się z wybranego pliku.

Impress

W Impressie tłem zarządza się poprzez menu Format >> Strona >> zakładka Tło (na skutek nieścisłości w tłumaczeniu dalej nazywane Ustawienia strony). Do wyboru jest Kolor, Gradient, Kreskowanie (odpowiednik Deseniu) i Mapa bitowa (odpowiednik Tekstury i Obrazu w jednym).

Okno dialogowe Ustawienia strony, zakładka Tło, wybór gradientu

Zarówno Kolor, Gradient, Kreskowanie jak i Mapę bitową wybiera się z szablonu. W oknie Ustawienia Strony nie ma możliwości definiowania własnych typów tła. Aby móc modyfikować Kolory, Gradienty, Kreskowania czy wczytywać Mapy bitowe należy uruchomić z menu Format >> Obszar edytor szablonu elementów tła.

Opcja Dodaj pozwala na utworzenie nowego elementu, który będzie potem dostępny w menu Format >> Strona >> zakładka Tło.

Okno dialogowe Obszar umożliwiające definiowanie nowych typów tła


Otwórz wykonaną wcześniej prezentację cw2. Zmień kolor tła na dowolny. Możesz zastosować gradient lub deseń. Po zmianie koloru dobierz kolor tekstu, tak żeby pasował do tła.


cw3.ppt - Rezultat końcowy ćwiczenia


cw3.odp - Rezultat końcowy ćwiczenia