mapa mentalna

Jedna z aktywizujących metod nauczania polegająca na swobodnym i opartym na luźnych skojarzeniu wywoływaniu naszych schematów poznawczych. Wspiera zarówno proces organizowania, jak i zapamiętywania wiedzy.

Rysowanie map mentalnych polega na etykietowaniu fragmentów treści za pomocą uprzednio przyswojonych i łatwo rozpoznawalnych symboli (ikon), a następnie reprezentowaniu relacji między nimi (zarówno rzeczowych, jak i przyczynowo-skutkowych). Czytelność mapy jest tutaj priorytetowa.

techniki rysowania map mentalnych