model nauczania (model dydaktyczny)

Uproszczona (do danego aspektu) struktura dydaktyczna charakteryzująca się wspólnymi sposobami realizacji pewnej klasy celów dydaktycznych oraz spełniająca daną teorię uczenia się i nauczania.

Według B. Joyce’a, E. Calhoun, D. Hopkinsa, modele nauczania warto pogrupować w cztery kategorie:

  • modele przetwarzania informacji,
  • modele społeczne,
  • modele osobowościowe,
  • modele behawioralne

    (por. B. Joyce, E. Calhoun, D. Hopkins: Przykłady modeli uczenia się i nauczania, Warszawa: WSiP 1999).