Seminarium “Metodyka Zdalnego Nauczania”
Prof. Arild Raaheim (University of Bergen, Norway):
“Flipped assessment – an alternative to the traditional university exam”


“Flipped assessment – an alternative to the traditional university exam”

21 września 2017, czwartek, godz. 17:00
Auditorium Maximum
Sala Konferencyjna (Portretowa).

Serdecznie zapraszamy na wrześniowe spotkanie i dyskusję, do której wprowadzenie przedstawi prof. Arild Raaheim z Uniwersytetu w Bergen. Spotkanie odbędzie się wyjątkowo w Auditorium Maximum w Sali Konferencyjnej (Portretowej), bo ta sala jest wyposażona w system wideokonferencyjny, a nasze Seminarium będzie transmitowane przez YouTube Live do zainteresowanych członków Education Innovation Working Group uniwersytetów Grupy Coimbra.

Arild Raaheim jest szefem “National group of experts on digital assessment” w ramach  Norwegian Agency for Digital Learning in Higher Education. W Uniwersytecie Bergen zajmuje się Centre of Excellence in Education. Profesor Arild Raaheim realizuje z powodzeniem innowacyjne pomysły dydaktyczne w Uniwersytecie w Bergen.

Więcej o tematyce Seminarium tutaj

Osoby, które na pewno będą uczestniczyć w spotkaniu 21 września, proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:


Zapisy:

Centrum Zdalnego Nauczania UJ to jednostka pozawydziałowa zajmująca się promocją zdalnego nauczania akademickiego, tworzeniem serwisów internetowych, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.