E-kartki Wielkanocne z możliwością edycji


Szanowni Państwo!
Z okazji Świąt Wielkanocnych pracownicy Centrum Zdalnego Nauczania składają Państwu najlepsze życzenia.

Poniżej znajdują się odnośniki do dwóch wzorów kartki świątecznej, które można uzupełnić wprowadzając własne życzenia.
Tak przygotowane kartki można przesłać pocztą elektroniczną do bliskich osób.

Centrum Zdalnego Nauczania UJ to jednostka pozawydziałowa zajmująca się promocją zdalnego nauczania akademickiego, tworzeniem serwisów internetowych, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.