140-lecie KENAR


.

Zaprzyjaźniony z nami Zespół Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem obchodził 140-lecie istnienia.
Wśród osób, które podczas uroczystych obchodów otrzymały Metal Jubileuszowy był dr Jacek Urbaniec, kierownik CZN.

Liczymy na kolejne 140 lat owocnej współpracy pomiędzy CZN a „Kenarem”!

Centrum Zdalnego Nauczania UJ to jednostka pozawydziałowa zajmująca się promocją zdalnego nauczania akademickiego, tworzeniem serwisów internetowych, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.