Strona główna


Przelicznik „2 za 1”

Przypominamy Państwu o konieczności zgłaszania kierownikowi CZN kursów, w przypadku których będzie zgłaszany wniosek „2 za 1” – przed rozpoczęciem semestru, w którym ten kurs się odbywa.

więcej

Centrum Zdalnego Nauczania UJ
to jednostka pozawydziałowa zajmująca się promocją zdalnego nauczania akademickiego, tworzeniem serwisów internetowych, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.

Uniwersytet Jagielloński Bez Granic

Aktualności